طراحی سایت
جمعه 30 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

بازدید مسئولین بهداشت حرفه ای، محیط زیست، ایمنی و آتش نشانی معدن مس سرچشمه از مجموعه آزمایشگاههای آبسارکویر

به منظور همکاری های دو جانبه شرکت آبسارکویر و واحدهای مختلف معدن مس سرچشمه رفسنجان ، بازدیدی توسط مسئولین واحدهای بهداشت حرفه ای، محیط زیست، ایمنی و آتش نشانی در روز دوشنبه 97/10/10 انجام شد.

 

photo ۲۰۱۹ ۰۱ ۰۱ ۱۳ ۵۶ ۵۴  photo ۲۰۱۹ ۰۱ ۰۱ ۱۳ ۵۶ ۵۸ 2

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images